Menu:

Cennik

Wymieniając się informacjami podczas spotkania, korespondencji bądź rozmowy telefonicznej dokładnie analizujemy potrzeby klienta, co do zakresu usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania firmy. Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług.